Privacy statement

Uw gegevens in vertrouwde handen 

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij wel en niet met uw gegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.
In deze verklaring leest u welke gegevens en informatie wij van u verzamelen, gebruiken, delen en opslaan, en waarvoor we dat doen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Interpolis (Achmea Servies N.V., statutair gevestigd te Zeist, kantoorhoudend aan de spoorlaan 298 te Tilburg, KvK nr. 34136016).

Interpolis Isoleerwijzer

Met Interpolis IsoleerWijzer willen we mensen meer inzicht te geven in de stappen die ze nog kunnen nemen om hun woning duurzamer te maken. Daarbij focussen we op het verstrekken van informatie over isolatiemogelijkheden, de eerste stap bij verduurzamen. Bij interesse kunnen bezoekers van onze site hun gegevens achterlaten. Zij worden dan benaderd door QBuild Holding B.V. en/of Pluimers Isolatie B.V. voor een afspraak en een offerte voor vloer-, muur-, zolder- en/of glasisolatie.

Inhoud privacyverklaring

Deel 1

1. Welke gegevens en informatie gebruiken we?

We verwerken de persoonsgegevens:

 • die u invult op onze website (formulier), zoals
  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. (Daarnaast type offerte en bouwjaar woning)
 • die voortkomen uit het contact dat u met ons opneemt, zoals
  • telefoonnummer, e-mailadres. Ook leggen we vast wat we met u afspreken en gebruiken we deze contact momenten om onze communicatie te verbeteren.
 • die voortkomen uit feedback die wij vragen over de Interpolis IsoleerWijzer.


Wij verstrekken de gegevens die u op het formulier invult aan QBuild en Pluimers Isolatie. Deze partijen gebruiken deze informatie alleen om het door u gevraagde adviesgesprek een daaruit volgende opdracht uit te voeren. Ook ontvangen we informatie van hen of een aangevraagde isolatie wordt uitgevoerd.

2. We gebruiken ook cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen als u onze website bezoekt. In deze cookies slaan we informatie op over uw bezoek aan onze website. De belangrijkste functie van cookies is om u als bezoeker te herkennen. Met cookies bedoelen we ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies. Bijvoorbeeld Javascript, tags, web beacons, pixels en HTML5 Local Storage. We leggen u in ons cookiebeleid op onze site uit waarvoor we cookies gebruiken en wat de werking van onze cookies.


3. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
We verzamelen en verwerken uw gegevens om:

 • om ondersteuning te kunnen bieden, als u vragen heeft over Interpolis IsoleerWijzer
 • om de kwaliteit en werking van onze website te kunnen bewaken. En om deze te onderhouden en verbeteren om zo beter op uw behoeften aan te laten sluiten.
 • om inzicht te krijgen hoe we onze klanten beter kunnen helpen bij het duurzaam maken van hun woning.
 • voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek.
 • om voor uw mening of feedback over onze diensteverlening en onze website
 • om u te kunnen informeren over producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn.
 • voor interne doeleinden, zoals het trainen van medewerkers, om te voldoen aan interne procedures en richtlijnen en wettelijke verplichtingen op gebied van privacy & security, administratie en operatie, en het managen, beheren en ontwikkelen van IT-systemen.
 • om te voldoen aan de wet.
 • om uw gegevens te kunnen anonimiseren.


4. Waarvoor gebruiken we uw gegevens niet?
We gebruiken uw gegevens niet om:

 • te verkopen aan derden.
 • reclame te maken voor producten en diensten van andere bedrijven dan Interpolis.
 • voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring staan.

5. Van wie krijgen we uw gegevens en met wie delen we die?
Wij geven uw gegevens door naar QBuild en Pluimers Isolatie. Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen.

QBuild en Pluimers kunnen derden inschakelen bij de uitvoering van een offerte. Deze partijen krijgen dan uw gegevens. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van uw opdracht.

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.

6. Hoe zorgen we dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze app en onze IT-systemen zijn beveiligd volgens de gangbare normen en richtlijnen. We nemen voortdurend maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 • We bewaren uw gegevens maximaal 3 jaar nadat u het formulier heeft ingevuld
 • Daarna maken wij uw gegevens anoniem. De gegevens worden dan niet langer aan u gekoppeld. Deze anonieme gegevens bewaren we, omdat ze ons helpen aan een beter beeld over onze producten en diensten.

Deel 2

8. Achmea B.V. is verantwoordelijk
Interpolis is een merk van Achmea. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens binnen Achmea groep.

9.  Regels en wetten voor privacy
Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy.
Zoals:
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming
- De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
- De Telecommunicatiewet

10. Uw rechten
Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • uw gegevens bij ons opvragen.
 • uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • uw gegevens laten verwijderen.
  • Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat altijd een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • uw gegevens overdragen.
  • Bijvoorbeeld als u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.


11. Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten
Stuur uw e-mail naar privacyloket@interpolis.nl. U kunt ook een brief sturen naar:
Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
5000 WB Tilburg

Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

12. Hebt u een vraag, tip of klacht over deze privacyverklaring?
Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen we er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij Isoleerwijzer door ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie.

Deze versie is van 19 februari 2020.